Lbdabetkds***

13

$

in

|

Caet***

34

$

in

|

Všechny hry

(0)

  Obecné podmínky

  1. Hraním na libovolné hře 1 Win (dále jen "kasino") prohlašujete a zaručujete, že plně rozumíte těmto smluvním podmínkám a souhlasíte s jejich dodržováním.

  2. Aktivit a her v kasinu ("hra") se mohou účastnit pouze obyvatelé těch jurisdikcí, kde je taková účast legální a není zakázána. Účast ve hře je neplatná všude tam, kde je to zákonem zakázáno.

  3. Kasino je určeno pouze osobám, které dosáhly plnoletosti podle jurisdikce, v níž mají bydliště. Herní události se můžete účastnit pouze tehdy, pokud je to podle zákonů platných v jurisdikci, ze které se připojujete, legální. Musíte pochopit a souhlasit s tím, že vám nemůžeme poskytnout žádné právní poradenství ani pojištění. Abyste mohli tuto službu využívat, musí vám být alespoň 18 let.

  4. Každý hráč může mít pouze jeden skutečný účet. Více účtů bude uzavřeno. Hráči, kteří si zaregistrují více účtů (včetně účtů s různými osobními údaji), nebudou mít nárok na žádné výhry a všechny výběry budou zrušeny.

  5. 1 Win si vyhrazuje právo odmítnout registraci nebo hru jakéhokoli zákazníka. Interaktivní herní služby nejsou dostupné osobám, které se fyzicky nacházejí v jurisdikci, která je zakazuje. Pokud se fyzicky nacházíte v takové jurisdikci, nesmíte používat interaktivní herní služby ani si prohlížet reklamy týkající se interaktivních herních služeb.

  6. Společnost neposkytuje žádná výslovná ani implicitní prohlášení ani záruky ohledně vašeho zákonného práva účastnit se hry, ani žádný ze zaměstnanců, poskytovatelů licencí, distributorů, velkoobchodníků, přidružených společností, dceřiných společností, reklamních, propagačních nebo jiných agentur, mediálních partnerů, zástupců nebo maloobchodníků není oprávněn taková prohlášení nebo záruky poskytovat.

  7. Zaměstnanci společnosti, její držitelé licence, distributoři, velkoobchodníci, přidružené společnosti, dceřiné společnosti, reklamní, propagační nebo jiné agentury, mediální partneři, maloobchodníci a jejich nejbližší rodinní příslušníci se hry nemohou účastnit.

  8. Hra má pouze zábavnou hodnotu. Pro hraní hry není nutný žádný nákup. Pokud chcete, můžete hrát hru bez sázení peněz. Jakákoli účast ve hře je výhradně na vašem rozhodnutí, uvážení a riziku. Hraním hry potvrzujete, že nepovažujete hru ani kasino za urážlivé, nevhodné, nespravedlivé nebo neslušné.

  9. Vstup do kasina je povolen pouze pro osobní zábavu a neprofesionální použití. Jakýkoli jiný vstup, přístup, použití nebo opakované použití kasina nebo webových stránek je přísně zakázáno.

  10. Společnost si vyhrazuje právo zrušit váš účet z jakéhokoli důvodu, kdykoli a bez předchozího upozornění. Jakýkoli zůstatek na vašem účtu v okamžiku takového zrušení vám může být připsán, nicméně společnost si vyhrazuje právo podle svého uvážení zrušit jakékoli výhry a zabavit jakýkoli zůstatek na vašem kasinovém účtu za jakýchkoli okolností, včetně:

  10.1 Pokud existuje důkaz, že máte více než jeden aktivní účet v kasinu;

  10.2 Pokud se jméno na vašem účtu v kasinu neshoduje se jménem na kreditní kartě (kartách) použité k nákupu z vašeho účtu v kasinu;

  10.3 Pokud se zúčastníte propagační akce v kasinu a vyberete peníze dříve, než splníte požadavky dané propagační akce;

  10.4 Pokud uvedete nesprávné nebo zavádějící registrační, účetní nebo identifikační údaje;

  10.5 Pokud nejste plnoletí;

  10.6 Pokud máte bydliště v jurisdikci, kde je účast ve hře zakázána zákonem;

  10.7 Pokud jste umožnili nebo dovolili (úmyslně nebo neúmyslně) hrát na svém kasinovém účtu někomu jinému;

  10.8 Pokud jste v kasinu nehráli individuálně pouze pro osobní zábavu (tj. hráli jste profesionálně nebo společně s jinými hráči v rámci klubu, skupiny apod.); nebo

  10.9 Pokud se zjistí, že podvádíte, nebo pokud společnost zjistí, že jste použili nebo využíváte systém (včetně strojů, počítačů, softwaru nebo jiných automatizovaných systémů), který je speciálně navržen tak, aby znemožnil hru v kasinu;

  10.10 Pokud jste byli označeni za zneuživatele bonusů, hrajte strategie bez rizika nebo s nízkým rizikem, abyste si mohli vybrat peníze z propagačních akcí; zejména: Při hře s aktivním bonusem je zakázáno provádět činnosti, které hráči poskytují zjevně nespravedlivou výhodu. Mezi tyto činnosti patří mimo jiné:

  ⦁ odložení roztočení v jakékoli hře, včetně bezplatných roztočení a bonusových funkcí, na pozdější dobu, když nemáte žádné sázecí požadavky. 

  ⦁ ponechání vysokých sázek na stole, například v blackjacku, a návrat ke hře po dokončení bonusové sázky.

  ⦁ Hraním s bonusovými penězi získáte herní hodnotu, bonusové prostředky prohrajete a pak si nahromaděnou hodnotu vyberete při hraní se skutečnými penězi.

  ⦁ Používání strategií, které využívají případné chyby nebo selhání softwaru.

  ⦁ pokud zjistíme (na základě přiměřených důkazů), že transakce, ke které jste připojeni, je podvodná nebo nezákonná (mimo jiné včetně tajné dohody mezi členy sítě a/nebo uživateli používajícími naše systémy nebo jiné systémy) nebo může zahrnovat pokus o praní výnosů z trestné činnosti. nebo zahrnuje nebo může zahrnovat jakýkoli jiný finanční trestný čin, můžeme zadržet částku takové transakce (a veškeré z ní vyplývající výhry, které budou neplatné) a jakoukoli jinou transakci, kterou jste provedli (která může zahrnovat související vklad a veškeré z něj vyplývající výhry, které budou neplatné).

  10.11 Pokud se společnost dozví, že jste hráli v jiném online kasinu za jakýchkoli okolností popsaných v bodech 10.1 až 10.10 výše.

  11. Vklady jsou přijímány pouze na jméno člena. Používání platebních prostředků na jiné jméno, než je uvedeno na účtu, je zakázáno. 12. Při výběru je nutné předložit kopie karet použitých ke vkladu, podepsaný autorizační dopis a doklady totožnosti.

  12. Před zpracováním výplaty je nutné jednorázově převést váš vklad (vklady).

  13. Hrát lze pouze na jméno člena. Hra na jméno skutečného vlastníka není povolena. Pokud se ověření nepodaří dokončit, bude váš účet pozastaven.

  14. Platby budou vždy zaslány na platební metodu použitou při platbě zálohy, pokud to bude možné. Kasino si vyhrazuje právo učinit konečné rozhodnutí o tom, jakým způsobem můžete obdržet své výběry. Platby se zpracovávají pouze na účty, které jsou ověřené a vlastněné členem.

  15. Lze požadovat zdroj finančních prostředků a zdroj majetku. Členové mohou být rovněž požádáni o předložení dokladu o tom, jak byl financován jeden nebo více platebních nástrojů použitých k vkladu na účet.

  16. V případě, že má společnost podezření na podvod nebo podvodnou činnost z vaší strany nebo pokud dojde ke stržení některé z vašich plateb, má společnost právo zadržet jakoukoli částku z vašeho účtu, která převyšuje váš původní vklad, a pokud to společnost považuje za nezbytné, zahájit jakékoli soudní řízení za účelem vymáhání plateb, které dlužíte. Souhlasíte s tím, že v plné výši uhradíte veškeré platby a poplatky, které máte společnosti nebo poskytovatelům plateb v souvislosti s vaším používáním online kasina. Dále souhlasíte s tím, že nebudete provádět žádné zpětné platby ani nebudete propadat či jinak rušit své vklady a v každém případě všechny výhry propadnou a vy společnosti uhradíte a odškodníte ji za tyto nevyplacené vklady, včetně veškerých nákladů, které společnosti vzniknou při vymáhání vašich vkladů.

  17. Převzetím ceny a/nebo výhry od společnosti souhlasíte s použitím svého jména pro reklamní a propagační účely bez další náhrady, s výjimkou případů, kdy to zakazuje zákon.

  18. V případě sporu ohledně výsledku hry musíte do čtrnácti (14) dnů podat písemnou stížnost společnosti. V případě jakéhokoli rozporu mezi výsledkem zobrazeným v softwaru kasina a v softwaru serveru kasina je oficiálním a rozhodujícím výsledkem hry výsledek zobrazený v softwaru serveru kasina.

  19. Jste výhradně zodpovědní za veškeré příslušné daně z ceny a/nebo výhry, kterou si od společnosti vyzvednete.

  20. Společnost si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění přidat do kasina nové aktivity nebo hry nebo kdykoli ukončit jakoukoli aktivitu nebo hru v kasinu.

  21. Pokud nebudete mít přístup ke svému účtu v kasinu po dobu 180 dnů, veškerý zůstatek na vašem účtu propadne společnosti. Všechny účty, které jsou neaktivní po dobu 6 měsíců, budou považovány za neaktivní a budou uzavřeny. Když požádáte o znovuotevření účtu, bude váš zůstatek znovu připsán na účet.

  22. Za bezpečnost a utajení čísla účtu a hesla odpovídáte výhradně vy. Nesmíte povolit žádné jiné osobě nebo třetí straně, včetně nezletilých osob, používat nebo opakovaně používat váš účet, přistupovat k jakémukoli materiálu nebo informacím z webových stránek a/nebo je používat, přijímat jakékoli ceny nebo se účastnit her. Za případné nákupy a/nebo ztráty na vašem účtu nesete výhradní odpovědnost.

  23. Společnost není povinna udržovat uživatelská jména nebo hesla, pokud hráč ztratí, zapomene, ztratí nebo nemůže vstoupit do kasina z jiných důvodů než kvůli chybě společnosti.

  24. Společnost nenese odpovědnost za poruchy počítače nebo internetu nebo za pokusy hráče účastnit se hry metodami, prostředky nebo způsoby, které společnost nezamýšlela.

  25. Pokud zjistíte, že podvádíte nebo se pokoušíte podvést hru, nebo pokud se nepravdivě a/nebo zlomyslně vyjadřujete o fungování společnosti, vyhrazuje si společnost právo zveřejnit vaše činy spolu s vaší totožností a e-mailovou adresou a tyto informace předat ostatním kasinům, bankám, společnostem vydávajícím kreditní karty a příslušným agenturám.

  26. Společnost, její zaměstnance, vedoucí pracovníky, ředitele, držitele licencí, distributory, velkoobchodníky, přidružené společnosti, dceřiné společnosti, reklamní, propagační a jiné agentury, mediální partnery, zástupce a maloobchodníky zbavíte odpovědnosti a plně je odškodníte za veškeré náklady, výdaje, závazky a škody jakéhokoli druhu, které mohou vzniknout v důsledku: (i) vstup, používání nebo opakované používání webových stránek, (ii) používání jakéhokoli materiálu na webových stránkách, (iii) vstup, používání nebo opakované používání serveru kasina, (iv) účast ve hře nebo (v) přijetí jakékoli výhry.

  27. 1 Win je obchodní název společnosti a používáním webových stránek a materiálů na nich nezískáváte žádná práva k těmto podmínkám ani k jakýmkoli jiným podmínkám, grafice, textu, koncepcím nebo metodice.

  28. Materiály ve hře (ať už získané elektronicky nebo jiným způsobem) jsou automaticky neplatné, pokud jsou padělané, pozměněné, padělané, pozměněné nebo jakýmkoli způsobem pozměněné, pokud jsou nečitelné, mechanicky nebo elektronicky reprodukované, získané mimo legitimní autorizované kanály nebo pokud obsahují tiskové, výrobní, typografické, mechanické, elektronické nebo jakékoli jiné chyby. Odpovědnost za herní materiály obsahující chyby je omezena na jejich výměnu.

  29. Veškeré materiály předložené k žádosti o výhru se stávají majetkem společnosti a nebudou vráceny. Společnost neodpovídá za ztracenou, opožděnou, nečitelnou, neúplnou, poškozenou, poškozenou, nesprávně směrovanou nebo nesprávně odeslanou poštu, žádosti o výhru nebo příspěvky s prošlým poštovným.

  30. Po zakoupení budete informováni e-mailem. Doporučujeme držitelům karet, aby si vytiskli všechny údaje o transakcích, herní pravidla, pravidla pro zrušení a způsoby platby, aby se předešlo pozdějším nedorozuměním a diskusím, a aby si je uložili na snadno přístupném místě.

  31. Všechny sázky musí být uzavřeny prostřednictvím uživatelského rozhraní, které společnost 1 Win nabízí na našich webových stránkách. Jakékoli sázení na internetu jinými prostředky, včetně použití "robotického" hráče, je přísně zakázáno. V případě zjištění používání neschváleného klientského softwaru si vedení vyhrazuje právo zpětně zrušit všechny sázky, zrušit hráčský účet nebo přijmout jiná vhodná opatření.

  32. Výběry mohou být zpoplatněny v závislosti na způsobu výběru. V případě, že hráč nevsadí svůj vklad alespoň jednou, než požádá o výběr, bude mu připočten poplatek za zpracování. V takovém případě si společnost vyhrazuje právo odečíst poplatek za zpracování z částky výběru.

  33. Pokud jste se službami, které jste obdrželi, zcela nespokojeni, zvážíme váš případ a vrátíme vám peníze za nákup, pokud je váš důvod oprávněný. Chcete-li požádat o vrácení peněz, pošlete nám e-mail na adresu [email protected].

  34. Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit nebo zavést či upravit jakýkoli postup bez předchozího upozornění. Tyto změny budou provedeny podle uvážení vedení kasina a budou provedeny okamžitě. Tyto procedurální změny budou reagovat pouze na zájmy a bezpečnost kasina nebo hráčů.

  35. Podmínky obsažené v tomto dokumentu představují úplnou, konečnou a výlučnou dohodu mezi vámi a společností a nahrazují a slučují všechny předchozí dohody, prohlášení a ujednání mezi vámi a společností týkající se hry v kasinu.

  36. Hráči z následujících zemí si u nás nemohou otevřít účet Afghánistán, Ázerbájdžán, Bangladéš, Bělorusko, Bhútán, Brazílie, Guam, Indonésie, Írán, Irák, Izrael, Kanada, Kajmanské ostrovy, Kolumbie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Libanon, Mexiko, Moldavsko, Nizozemské Antily, Pákistán, Filipíny, Portoriko, Sýrie, Tádžikistán, Turkmenistán, Spojené království, Uzbekistán, Panenské ostrovy (USA).

  37. Urážlivé nebo urážlivé výrazy nebudou ve službě ani s personálem 1 Win tolerovány. Jakékoli porušení těchto zásad bude mít za následek pozastavení herních práv nebo jakékoli jiné opatření, které může společnost 1 Win požadovat k zajištění jejich dodržování. V souvislosti se svým uživatelským jménem a/nebo ID hráče nesmíte používat nevhodné nebo urážlivé výrazy, mezi které patří mimo jiné vulgární, sexistické nebo rasistické výrazy. Společnost si vyhrazuje právo změnit jakékoli uživatelské jméno nebo ID hráče, které porušuje tyto zásady, a podniknout jakékoli kroky, které považuje za vhodné, až po zrušení vašeho účtu. Pokud si vytvoříte účet s urážlivým uživatelským jménem a/nebo ID hráče nebo změníte své stávající uživatelské jméno/ID hráče na urážlivé, může dojít ke změně a zablokování vašeho uživatelského jména/ID hráče.

  38. Maximální výběr na zákazníka za týden je 2 500 USD (nebo ekvivalent v jiné měně). 1 Win si vyhrazuje právo vyplácet vyšší výhry po dobu několika týdnů.

  39. Comp Points: Hrajte a získejte určitý počet Comp Points v závislosti na vybrané hře a vašem VIP statusu. 1000 Comp Points se rovná 1 USD ve skutečných penězích. Před uplatněním nároku na výplatu musíte převedené Comp Points alespoň jednou vsadit, Comp Points nemají maximální výplatu! Proveďte svůj první vklad ještě dnes a začněte získávat odměny 1 Win Comp!

  Podmínky a pravidla bonusu

  1. POČAS AKTIVNÍHO BONUSU JE POVOLENA MAXIMÁLNÍ SÁZKA 10 USD (nebo ekvivalentní částka, pokud používáte jinou měnu) NA ROZTOČENÍ nebo HRU. To platí pro všechny hry s 1 výhrou. V zájmu férové hry jsou stanoveny limity pro maximální výši sázek, které můžete během přehrávání jakéhokoli bonusu uzavřít (pokud není uvedeno jinak, maximální výše sázek je 10 USD). Na všechny bonusy nabízené v kasinu 1 Win se vztahují následující podmínky. Bonus je ukončen, když je třeba z něj vyplatit výhry nebo když zůstatek klesne na 0 USD a bonus je ze systému odstraněn. 

  1. 1. Na propagační akce mají nárok pouze hráči, kteří si zaregistrovali skutečný účet. Bonusy budou poskytnuty pouze jednou na domácnost a/nebo na účet, jak je uvedeno v našich podmínkách používání. Pokud si založíte druhý účet, bude uzavřen a všechny herní bonusy a výhry mohou být zrušeny. Požadujeme také ověření e-mailu.  Klikněte na ověřovací odkaz v uvítacím e-mailu, který obdržíte po registraci (nezapomeňte si zkontrolovat schránku pro nevyžádanou poštu). Nebo se obraťte na náš tým podpory, který proces ověření dokončí vaším jménem.

  2. Každá propagační nabídka je dostupná pouze jednou na osobu, domácnost, domácí adresu, e-mailovou adresu, číslo kreditní karty a prostředí, kde jsou počítače sdíleny (univerzita, bratrstvo, škola, veřejná knihovna, pracoviště atd.).

  3. Hráči musí o bonus požádat a obdržet ho předtím, než začnou hrát s počátečním vkladem. Žádosti o bonus po zahájení sázení počátečního vkladu budou zamítnuty.

  4. Pokud není uvedeno jinak, bonusy se připisují na skutečný účet hráče pouze ve formě kasinových kreditů.

  5. Z důvodu ověření účtu a prevence podvodů musí všichni hráči před výběrem provést vklad. S tímto vkladem je spojen jednorázový vklad.

  6. Pokud není uvedeno jinak, všechny bonusy, včetně bonusů cash back, bonusů bez vkladu atd., stejně jako vklady provedené za účelem uplatnění výše uvedených bonusů, musí být před výběrem vsazeny alespoň 15krát. Sázky na všechny typy blackjacku, videopokeru, kostek, americké a evropské rulety a baccaratu se do tohoto požadavku na sázení nezapočítávají. Pokud je vyloučená hra odehrána před splněním výše uvedených sázkových požadavků, vyhrazuje si kasino právo zrušit všechny výhry a vyhrazuje si právo uzavřít účet. Pokud je například proveden vklad ve výši 100 USD a vyčerpán bonus ve výši 100 USD, musí hráč před žádostí o výběr vsadit na příslušné hry alespoň 3 000 USD (100 USD + 100 USD) x 15). Žádosti o výběr před splněním sázkových požadavků budou odmítnuty, dokud nebudou splněny sázkové požadavky.

  7. Pokud chce hráč po vyplacení bonusu provést výběr vyšší, než byl jeho vklad, musí mít k dispozici částku vyšší, než je součet vkladu + bonusu. Pokud například hráč provede nákup v hodnotě 100 USD a obdrží bonus ve výši 100 USD, poté požádá o výběr 190 USD, bude mu na účet v kasinu vráceno 190 USD. Hráč si bude moci znovu vybrat peníze, až když jeho zůstatek přesáhne 200 dolarů nebo když bude akce zrušena.

  8. Akce je považována za ukončenou, když hráč splní požadavky na sázení a provede výplatu peněz nebo když je zůstatek přesně nulový. Pokud akce není dokončena, bude zrušena, jakmile zůstatek dosáhne přesně nuly.

  9. Hráči, kteří mají na svém účtu jeden nebo více neuhrazených výběrů, nemají nárok na žádné propagační ani jiné bonusy, dokud nebudou tyto výběry zpracovány nebo zrušeny. Zneužití těchto pravidel, jak je definuje kasino, může vést ke zrušení hráčových výher.

  10. Propagační nabídku nelze použít v kombinaci s jinou propagační nabídkou a všechny propagační nabídky jsou dostupné pouze těm hráčům, kterým byla nabídka vydána přímo kasinem. Propagační e-mailové nabídky jsou určeny pouze pro příjemce a nelze je přenášet.

  11. V případě podezření na zneužití povýšení mohou být prémie podle uvážení vedení odmítnuty. 12. Všechny výběry budou monitorovány a odmítnuty v případě podezření na podvod nebo podle uvážení vedení kasina.

  12. Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Takové změny vstoupí v platnost ihned po jejich zveřejnění v této části "Podmínek" na webových stránkách. Vaší povinností je pravidelně kontrolovat smluvní podmínky a další pravidla uvedená v propagačních e-mailech. Pokud máte pochybnosti o jakémkoli bodu týkajícím se konkrétní propagační akce, je vaší povinností kontaktovat tým podpory a získat úplné informace před účastí v propagační akci.

  13. Jakákoli propagační akce nebo nabídka může být podle názoru vedení kdykoli ukončena bez předchozího upozornění nebo povinnosti.

  14. Vedení si vyhrazuje právo vyřadit některé země nebo jednotlivé propagační nabídky. Propagační nabídky zaslané e-mailem, telefonicky nebo poštou jsou určeny pouze hráči, kterému je korespondence určena.

  15. Podmínky obsažené v tomto dokumentu představují úplnou, konečnou a výlučnou dohodu mezi vámi a společností a nahrazují a slučují všechny předchozí dohody, prohlášení a ujednání mezi vámi a společností týkající se získání jakékoli propagační nabídky nebo bonusu.

  16. Jakýkoli bonus ve výši 100 % nebo více je fixní a nepeněžní.

  Pravidla bonusu zdarma

  1. Někdy má 1 Win Casino probíhající propagační akce, při kterých hráči obdrží bonus bez nutnosti předchozího vkladu. (Například peníze zdarma). Níže naleznete pravidla, která musí hráči dodržovat, pokud jde o propagační akce o peníze zdarma.

  2. Vezměte prosím na vědomí, že členové, kteří v kasinu neprovedli alespoň jeden vklad, mohou požádat o peníze zdarma pouze jednou, mimo jiné včetně: uvítacího bonusu, bonusu bez vkladu, narozeninového bonusu a roztočení zdarma. Veškeré výhry z jiných volných peněz propadají.

  3. Kasino si je vědomo toho, že některé odkazy na bezplatné bonusy mohou být zveřejněny na jiných stránkách nebo prostřednictvím našich fór nebo že informace, které potenciální hráč obdržel, byly zaslány jiným osobám, které je neobdržely. Pokud budeme mít dostatečný důvod prokázat, že hráč NEOBDRŽEL danou propagační akci prostřednictvím exkluzivního média, na které byla tato akce zaslána, nebudeme vyhovovat žádostem hráče o výběr, a to ani v případě, že splnil kritéria pro sázení.

  4. Výhry z těchto bonusových peněz mohou být vyplaceny, pokud je vyplacená částka vyšší než 25,00 USD.

  5. Maximální částka, kterou mohou hráči získat z výher ze stávajících a předchozích bezplatných akcí, je 50,00 USD. Veškeré zbývající prostředky z bezplatných výher budou po zpracování výběru okamžitě odstraněny z hráčova účtu. Každé osobě, která se pokusí tento limit překročit, budou finanční prostředky z účtu odebrány.

  6. Výběry z bezplatných bonusových akcí od 25 do 50 dolarů se zpracovávají pouze po obdržení kopie účtu, která se shoduje s adresou registrovanou na vašem účtu 1 Win.

  7. Před podáním žádosti o výběr je nutné odehrát celou částku bonusu. Aby si hráči mohli vybrat peníze z volných peněz, musí vsadit 40násobek obdrženého bonusu, přičemž toto pravidlo se vztahuje na hráče, kteří za posledních 14 dní neprovedli žádný vklad. Příkladem může být to, že pokud získáte vstupní bonus 5 USD, musíte vsadit 200 USD, než si budete moci vyplatit výhru. Sázky na ruletu, kostky, baccarat, videopokery a jakýkoli typ Black Jacku se do sázkových požadavků nezapočítávají.

  8. 1 Win Casino si je vědomo, že některé odkazy na bonusy zdarma mohou být zveřejněny na jiných stránkách nebo prostřednictvím našich fór nebo informace, které potenciální hráč obdržel, byly zaslány jiným, kteří je neobdrželi. Pokud bude mít 1 Win dostatečné důvody prokázat, že hráč NEOBDRŽEL danou propagační akci prostřednictvím výhradních prostředků, na které byla tato akce zaslána, nebudeme vyhovovat žádným žádostem hráče o výběr, a to ani v případě, že splnil sázková kritéria.

  9. V současné době nejsou bonusy k dispozici hráčům z těchto zemí: Albánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Indie, Litva, Malajsie, Mauricius, Makedonie, Černá Hora, Portugalsko, Rusko, Velká Británie, Srbsko, Slovensko, Turecko, Ukrajina.

  10. Výhry z duplicitních účtů se automaticky stávají neplatnými a jsou z účtů odstraněny.

  11. Upozorňujeme, že na tyto bonusy se vztahují přísná omezení. Po splnění sázkových požadavků mohou hráči hrát jakoukoli hru v našem kasinu.

  12. Vezměte prosím na vědomí, že podmínky týkající se všech bonusů doplňují obecné podmínky kasina 1 Win.

  13. Zákazníci nemohou využít více bonusů zdarma / nabídek bezplatných roztočení za sebou: Pokud zákazník využije dva nebo více bonusů zdarma, aniž by mezi nimi provedl vklad skutečných peněz, vedení si vyhrazuje právo zrušit platnost bonusu a výhry.

  14. Pokud není uvedeno jinak, je maximální částka, kterou lze z bonusových bezplatných kol vyplatit, 180 USD.

  Filtrování e-mailů

  Nenechte si zkazit zábavu kontrolami spamu! Přidejte 1 Win do svého seznamu zabezpečení Přidejte a [email protected] do své skupiny seznamu zabezpečení, abyste mohli dostávat důležité informace o účtu a exkluzivní nabídky pro svůj účet!

  Fair Play a bezpečnost

  1 Win vynakládá velké úsilí na to, aby vaše osobní a finanční údaje zůstaly vždy 100% bezpečné a důvěrné. Používáme standardní bezpečnostní protokoly (včetně 128bitové technologie šifrování dat SSL), abychom zajistili, že všechny transakce, včetně vkladů a výběrů, probíhají zcela bezpečně. Všechny finanční transakce v kasinu 1 Win jsou zpracovávány pomocí nejmodernějších fakturačních platforem, které jsou dnes k dispozici. Tyto technologie vás chrání před tím, aby někdo zachytil vaše údaje při jejich přenosu mezi vámi a kasinem 1 Win. Ujišťujeme vás, že vaše údaje v žádném případě nepředáme třetím stranám.

  Odhalování a prevence podvodů

  1 Win casino se zavazuje k neustálému odhalování a prevenci podvodů ve všech aspektech naší herní činnosti. Na našich stránkách netolerujeme podvodné aktivity jakéhokoli druhu a jakákoli taková aktivita bude mít za následek okamžité uzavření účtu, propadnutí všech výher a může vést k občanskoprávnímu a/nebo trestnímu řízení proti dotyčnému hráči. Abychom ověřili totožnost našich členů, používáme při zpracování transakcí s novými hráči osvědčený bezpečnostní postup. V rámci tohoto procesu můžete být kdykoli požádáni o poskytnutí některých nebo všech následujících informací:

  • fotokopie vašeho aktuálního průkazu totožnosti s fotografií, například řidičského průkazu nebo cestovního pasu.
  • fotokopie všech kreditních karet (přední a zadní strana), které používáte nebo hodláte používat v kasinu.
  • Fotokopie výpisu z kreditní karty (s vaším jménem, adresou a číslem kreditní karty).Podepsaný formulář pro uvolnění každé kreditní karty použité v kasinu.
  • Tyto postupy mají zajistit integritu všech elektronických transakcí, nákupů a výběrů provedených v našem systému. Děkujeme za pochopení v této záležitosti a omlouváme se za způsobené nepříjemnosti.

  Fair play

  Mnoho hráčů, kteří hrají online poprvé, se často obává o férovost a o to, jak jsme schopni zajistit skutečně férovou hru. 1 Win Casino zaručuje vždy férovou hru díky použití certifikovaného a ověřeného generátoru náhodných čísel (RNG). Tento standardní systém zaručuje konzistentní náhodné výsledky a byl důkladně testován spuštěním a analýzou milionů herních kol. Kromě toho je kasino 1 Win držitelem herní licence od vlády Nizozemských Antil, v rámci které se řídíme přísnými pravidly chování.

  Historie transakcí

  Pro váš další užitek má 1 Win Casino vestavěný protokol herní a finanční historie, který vám umožní prohlédnout si detaily vaší herní historie (včetně data, času, výsledků her, kombinací karet, výher atd.) a také historii vkladů a výběrů. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu o skutečné peníze, můžete se k těmto záznamům kdykoli dostat. Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se férového hraní nebo bezpečnosti v kasinu 1 Win a jeho přidružených partnerů, kontaktujte prosím: [email protected].

  Členové jsou povinni udržovat svůj průkaz s fotografií v aktuálním stavu. Pokud je zjištěno, že platnost průkazu totožnosti vypršela, musí člen předložit platný průkaz totožnosti.

  Certifikace

  Certifikace TST Technical Systems Testing (TST), mezinárodně uznávaná a akreditovaná zkušebna, mezi jejíž vážené klienty patří společnosti International Game Technology (IGT), Aristocrat, Mikohn a loterie států Michigan, Massachusetts, DC a Ontario, certifikovala generátor náhodných čísel (RNG) používaný společností 1 Win jako spravedlivý a náhodný.